Facebook   Twitter   GooglePlus   Youtube

0 Elements

Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per la present , Andor Robots 2013 , S.L. (en endavant, " AR2013 " ) , domiciliada al Carrer Prat de la Creu 15-25. local 3 , Baixos , Andorra la Vella , Principat d' Andorra , informa a tots els usuaris d'aquesta pàgina web (en endavant, respectivament , els " Usuaris" i la "Pàgina " ) sobre la seva política de protecció de dades (en endavant, la" Política de Protecció de Dades " ) perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a AR2013 les dades personals que se'ls puguin demanar per AR2013 per al seu tractament amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per AR2013 a través de la Pàgina (els quals poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal ) (en endavant , les "Dades Personals " ) , així com aquella informació que es pot obtenir dels Usuaris amb ocasió de la seva visita a la Pàgina .

AR2013 es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a les pràctiques del sector . Aquestes modificacions seran introduïdes per AR2013 a la Pàgina , pel que els Usuaris han de consultar periòdicament aquesta Política de Protecció de Dades .

1. Recollida i tractament de les Dades Personals
A la Pàgina, podrà sol · licitar que omplin determinats formularis o es proporcionin determinades Dades Personals per a l'accés a algun dels serveis prestats mitjançant la Pàgina .

De conformitat amb la Llei 15/2003 , de 18 de desembre , qualificada de protecció de dades personals , i amb els reglaments que la desenvolupen , s'informa als Usuaris que les Dades Personals recollides seran objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers per AR2013 , titular i responsable dels mateixos , i que es troben degudament registrats a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades amb el / s codi / s d'inscripció [ ... ] ( en endavant, els " Fitxers" ) . Amb aquest objecte , AR2013 proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a que facilitin dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment electrònicament a fi que AR2013 procedeixi a la recollida i tractament de les seves Dades Personals .

Es obligación de los Usuarios facilitar Datos Personales veraces, así como mantenerlos actualizados de forma que correspondan a la realidad en cada momento.

És obligació dels Usuaris facilitar Dades Personals veraces , així com mantenir-los actualitzats de manera que corresponguin a la realitat en cada moment . La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitats ( i) prestar els serveis oferts a la Pàgina , ( ii ) complir els contractes per via electrònica que es formalitzin amb l'Usuari , incloent, a títol merament enunciatiu , l'enviament de productes a l'adreça identificada per l'Usuari , ( iii ) enviar formularis d'enquesta als usuaris , ( iv ) enviar informació publicitària o promocional dels productes i serveis oferts per AR2013 o per tercers relacionats que pugui resultar del seu interès , consentint l'Usuari expressament en l'enviament d'aquesta informació per qualsevol mitjà , inclosos els electrònics , entre d'altres el correu electrònic . S'informa així mateix als Usuaris que AR2013 podrà cedir les seves dades personals a altres societats o entitats amb què AR2013 abast acords de col · laboració o de prestació de serveis en relació amb l'activitat de AR2013 ( entre d'altres , a empreses de " hosting " o de publicitat ) , al qual els Usuaris consenten expressament .

Així mateix , AR2013 revelarà i utilitzarà les dades personals que hagi obtingut quan sigui legalment necessari per a identificar, entrar en contacte o exercir les accions legals oportunes contra aquells que puguin estar provocant danys o violant (voluntària o involuntàriament ) els drets de propietat intel · lectual i industrial o de qualsevol altra naturalesa, d' AR2013 o de qualsevol tercer, amb independència que sigui Usuari o no de la Pàgina .

2. Exercici de drets per l'Usuari
Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés , oposició , rectificació o cancel · lació en relació amb les seves Dades Personals continguts en els Fitxers , contactant amb AR2013 a les adreces que s'indiquen a continuació . Mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@andorobots.com. Mitjançant l'enviament d'una comunicació per correu postal a l'adreça : Avinguda Tarragona 67 , Baixos , AD500 Andorra la Vella , Principat d' Andorra . La sol·licitud de l'Usuari ha d'incloure , com a mínim , el següent contingut :
1. Nom i cognoms de l'Usuari .
2. Fotocòpia del passaport o, si no d'un altre document nacional d'identitat de l'Usuari .
3. Una descripció de la petició concreta de l'Usuari .
4. Direcció de l'Usuari a efectes de notificacions .
5. Data i signatura de l'Usuari .

Per la pròpia naturalesa del servei i continguts de la Pàgina, la cancel · lació de les Dades Personals comportarà de manera automàtica la cessació de la condició d'Usuari de la Pàgina .

3. Seguretat de les Dades Personals
AR2013 ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides , i ha instal · lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar l'alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat de les Dades Personals facilitades a AR2013 . No obstant això , i amb caràcter general , l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .

4. Utilització de Cookies
AR2013 utilitza cookies quan un Usuari navega per la pàgina . Les cookies són un mecanisme de recollida d'informació que la pàgina transfereix automàticament al disc dur de l' ordinador de l' Usuari , amb l'objecte de copiar les dades sobre la visita i la navegació duta a terme per l'Usuari a la Pàgina. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador o altres dispositius mòbils o electrònics , i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms ni dades de caràcter identificatiu de l'Usuari . Gràcies a les cookies, AR2013 podrà reconèixer als Usuaris després que aquests s'hagin registrat per primera vegada , sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis als quals ja van accedir amb anterioritat. Les cookies tenen un termini de validesa diferent depenent de l'ús i que varia des de la durada de la sessió de navegació fins a diverses setmanes .

Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors així com tampoc ofereixen cap informació a persones alienes a AR2013 . El servidor que activa les galetes es troba localitzat a la url andorobots.com .

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació .

Per utilitzar la pàgina, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal · lació de les cookies enviades per AR2013, sense perjudici que en tal cas la navegació per determinats llocs de la Pàgina no sigui òptima o sigui considerablement més lenta del que és habitual .

5. Ús d'adreces IP
Una adreça IP és un nombre que s'assigna automàticament a l'ordinador personal o equip (s) informàtica (s) de l'Usuari pel proveïdor d'accés a Internet de l'Usuari per a la navegació a través d'Internet. Quan l'Usuari sol · licita la visita a la Pàgina, AR2013 rep i coneix l'adreça IP de l'Usuari. AR2013 recull els números d'adreces IP per diversos motius entre els que destaquen , raons d'administració del sistema , obtenció d'informació estadística per als anunciants , i en general, per controlar i monitoritzar la utilització i nombre de visites que es produeixin a la Pàgina.

AR2013 no relaciona els números de les adreces IP amb cap dada que permeti identificar una persona en concret , el que vol dir que la visita de l'Usuari queda registrada , però roman anònima la identitat de l'Usuari . AR2013 es reserva el dret d'utilitzar els números d'adreces IP per , en col · laboració amb el proveïdor d'accés a Internet de l'Usuari , protegir els serveis i / o continguts del Portal o els interessos dels seus clients o de tercers , davant d'incompliments de la normativa aplicable .

6. Camps de text
LEls camps de text lliure que puguin aparèixer a la Pàgina tenen com a única i exclusiva finalitat el recollir informació per millorar la qualitat dels serveis prestats als usuaris .

L'Usuari no haurà d'incorporar en els camps de text lliure de la Pàgina dades de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d'aquelles dades per als que s'exigeix un nivell de protecció de tipus sensible de conformitat amb la legislació andorrana vigent ( a títol enunciatiu , però no exhaustiu , dades relatives a opinions polítiques , creences religioses , afiliació sindical , salut , vida sexual o origen ètnic de les persones ) , sense previ avís per escrit a AR2013 .

7. Menors d'edat
Els serveis d'AR2013 estan dirigits a persones majors d'edat. Si l'Usuari és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals per a la recollida i el tractament de les seves Dades Personals, així com per a la seva inclusió en els fitxers .

No obstant això, resulta extremadament complicat determinar l'edat real de les persones que poden accedir als nostres serveis prestats en oa través de la Pàgina, així com el fet que tinguin o no condicions de maduresa suficients per prestar el seu consentiment. Si descobreix que un dels seus fills menors està inscrit en algun servei i desitja cancel · lar, contacti amb AR2013 a les adreces que apareixen en l'apartat Adreces de Contacte descrites més avall .

8. Adreces de Contacte
Davant de qualsevol dubte o pregunta sobre aquesta Política de Protecció de Dades l'Usuari podrà dirigir-se a AR2013 a través de l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com.

Darrera versió de la present Política de Protecció de Dades: 31 de octubre de 2013

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per la present , Andor Robots 2013 , S.L. (en endavant, " AR2013 " ) , domiciliada a l'Avinguda Tarragona 67 , Baixos , Andorra la Vella , Principat d' Andorra , informa a tots els usuaris d'aquesta pàgina web (en endavant, respectivament , els " Usuaris" i la "Pàgina " ) sobre la seva política de protecció de dades (en endavant, la" Política de Protecció de Dades " ) perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a AR2013 les dades personals que se'ls puguin demanar per AR2013 per al seu tractament amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per AR2013 a través de la Pàgina (els quals poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal ) (en endavant , les "Dades Personals " ) , així com aquella informació que es pot obtenir dels Usuaris amb ocasió de la seva visita a la Pàgina .

AR2013 es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a les pràctiques del sector . Aquestes modificacions seran introduïdes per AR2013 a la Pàgina , pel que els Usuaris han de consultar periòdicament aquesta Política de Protecció de Dades .

1 . Recollida i tractament de les Dades Personals
A la Pàgina, podrà sol • licitar que omplin determinats formularis o es proporcionin determinades Dades Personals per a l'accés a algun dels serveis prestats mitjançant la Pàgina.

De conformitat amb la Llei 15/2003 , de 18 de desembre , qualificada de protecció de dades personals , i amb els reglaments que la desenvolupen , s'informa als Usuaris que les Dades Personals recollides seran objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers per AR2013 , titular i responsable dels mateixos , i que es troben degudament registrats a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades amb el / s codi / s d'inscripció [ ... ] ( en endavant, els " Fitxers" ) . Amb aquest objecte , AR2013 proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a que facilitin dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment electrònicament a fi que AR2013 procedeixi a la recollida i tractament de les seves Dades Personals .

És obligació dels Usuaris facilitar Dades Personals veraces , així com mantenir-los actualitzats de manera que corresponguin a la realitat en cada moment . La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitats ( i) prestar els serveis oferts a la Pàgina , ( ii ) complir els contractes per via electrònica que es formalitzin amb l'Usuari , incloent, a títol merament enunciatiu , l'enviament de productes a l'adreça identificada per l'Usuari , ( iii ) enviar formularis d'enquesta als usuaris , ( iv ) enviar informació publicitària o promocional dels productes i serveis oferts per AR2013 o per tercers relacionats que pugui resultar del seu interès , consentint l'Usuari expressament en l'enviament d'aquesta informació per qualsevol mitjà , inclosos els electrònics , entre d'altres el correu electrònic . S'informa així mateix als Usuaris que AR2013 podrà cedir les seves dades personals a altres societats o entitats amb què AR2013 abast acords de col • laboració o de prestació de serveis en relació amb l'activitat de AR2013 ( entre d'altres , a empreses de " hosting " o de publicitat ) , al qual els Usuaris consenten expressament .

Així mateix , AR2013 revelarà i utilitzarà les dades personals que hagi obtingut quan sigui legalment necessari per a identificar, entrar en contacte o exercir les accions legals oportunes contra aquells que puguin estar provocant danys o violant (voluntària o involuntàriament ) els drets de propietat intel • lectual i industrial o de qualsevol altra naturalesa, d' AR2013 o de qualsevol tercer, amb independència que sigui Usuari o no de la Pàgina  . 

2 . Exercici de drets per l'Usuari
Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés , oposició , rectificació o cancel • lació en relació amb les seves Dades Personals continguts en els Fitxers , contactant amb AR2013 a les adreces que s'indiquen a continuació. Mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@andorobots.com . Mitjançant l'enviament d'una comunicació per correu postal a l'adreça : Avinguda Tarragona 67 , Baixos , AD500 Andorra la Vella , Principat d' Andorra . La sol • licitud de l'Usuari ha d'incloure , com a mínim , el següent contingut :
1 . Nom i cognoms de l'Usuari .
2 . Fotocòpia del passaport o, si no d'un altre document nacional d'identitat de l'Usuari .
3 . Una descripció de la petició concreta de l'Usuari .
4 . Direcció de l'Usuari a efectes de notificacions .
5 . Data i signatura de l'Usuari .

Per la pròpia naturalesa del servei i continguts de la Pàgina, la cancel • lació de les Dades Personals comportarà de manera automàtica la cessació de la condició d'Usuari de la Pàgina.

3 . Seguretat de les Dades Personals
AR2013 ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides , i ha instal • lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar l'alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat de les Dades Personals facilitades a AR2013 . No obstant això , i amb caràcter general , l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .

4 . Utilització de Cookies
AR2013 utilitza cookies quan un Usuari navega per la pàgina . Les cookies són un mecanisme de recollida d'informació que la pàgina transfereix automàticament al disc dur de l' ordinador de l' Usuari , amb l'objecte de copiar les dades sobre la visita i la navegació duta a terme per l'Usuari a la Pàgina. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador o altres dispositius mòbils o electrònics , i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms ni dades de caràcter identificatiu de l'Usuari . Gràcies a les cookies, AR2013 podrà reconèixer als Usuaris després que aquests s'hagin registrat per primera vegada , sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis als quals ja van accedir amb anterioritat. Les cookies tenen un termini de validesa diferent depenent de l'ús i que varia des de la durada de la sessió de navegació fins a diverses setmanes .

Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors així com tampoc ofereixen cap informació a persones alienes a AR2013 . El servidor que activa les galetes es troba localitzat a la url andorobots.com .

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal • lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar la pàgina, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal • lació de les cookies enviades per AR2013, sense perjudici que en tal cas la navegació per determinats llocs de la Pàgina no sigui òptima o sigui considerablement més lenta del que és habitual.

5. Ús d'adreces IP
Una adreça IP és un nombre que s'assigna automàticament a l'ordinador personal o equip (s) informàtica (s) de l'Usuari pel proveïdor d'accés a Internet de l'Usuari per a la navegació a través d'Internet. Quan l'Usuari sol • licita la visita a la Pàgina, AR2013 rep i coneix l'adreça IP de l'Usuari. AR2013 recull els números d'adreces IP per diversos motius entre els que destaquen , raons d'administració del sistema , obtenció d'informació estadística per als anunciants , i en general, per controlar i monitoritzar la utilització i nombre de visites que es produeixin a la Pàgina.

AR2013 no relaciona els números de les adreces IP amb cap dada que permeti identificar una persona en concret , el que vol dir que la visita de l'Usuari queda registrada , però roman anònima la identitat de l'Usuari . AR2013 es reserva el dret d'utilitzar els números d'adreces IP per , en col • laboració amb el proveïdor d'accés a Internet de l'Usuari , protegir els serveis i / o continguts del Portal o els interessos dels seus clients o de tercers , davant d'incompliments de la normativa aplicable .

6 . Camps de text
Els camps de text lliure que puguin aparèixer a la Pàgina tenen com a única i exclusiva finalitat el recollir informació per millorar la qualitat dels serveis prestats als usuaris.

L'Usuari no haurà d'incorporar en els camps de text lliure de la Pàgina dades de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d'aquelles dades per als que s'exigeix un nivell de protecció de tipus sensible de conformitat amb la legislació andorrana vigent ( a títol enunciatiu , però no exhaustiu , dades relatives a opinions polítiques , creences religioses , afiliació sindical , salut , vida sexual o origen ètnic de les persones ) , sense previ avís per escrit a AR2013

7. Menors d'edat
Els serveis d'AR2013 estan dirigits a persones majors d'edat. Si l'Usuari és menor d'edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals per a la recollida i el tractament de les seves Dades Personals, així com per a la seva inclusió en els fitxers.

No obstant això, resulta extremadament complicat determinar l'edat real de les persones que poden accedir als nostres serveis prestats en oa través de la Pàgina, així com el fet que tinguin o no condicions de maduresa suficients per prestar el seu consentiment. Si descobreix que un dels seus fills menors està inscrit en algun servei i desitja cancel • lar, contacti amb AR2013 a les adreces que apareixen en l'apartat Adreces de Contacte descrites més avall.

8. Adreces de Contacte
Davant de qualsevol dubte o pregunta sobre aquesta Política de Protecció de Dades l'Usuari podrà dirigir-se a AR2013 a través de l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com .

Darrera versió de la present Política de Protecció de Dades: [...] de 2013